Catharinakathedraal

Declaratieformulier

Gidsen, gastheren/-vrouwen en teamleiders die buiten Utrecht wonen hebben recht op een reiskostenvergoeding tot een maximum van € 5,75. 

Reiskosten worden vergoed voor: gidsen in de kerk, de opening en de sluiting van het seizoen. Het declaratieformulier kunt u hier downloaden. Graag zoveel mogelijk vervoersbewijzen bij de declaratie voegen. 

Het formulier alleen gebruiken voor reiskosten, overige gemaakte kosten via de teamleider declareren en die moeten altijd vergezeld gaan met een omschrijving en ( kassa ) bon.

Reiskostendeclaraties uitsluitend met het formulier indienen voor 15 december 2022 via e-mail naar: penningmeester kerkenkijken.nl