Opening 30 juni '23

Nieuws

Zomertentoonstelling Verering, Vernieling en Viering

17 juli 2019

Herontdekte schatten van de Domkerk


Tijdens de zomertentoonstelling 2019 in de Domkerk zullen twee bijzondere kunstwerken centraal staan: de muurschildering in de kapel van bisschop Guy van Avesnes en het altaarretabel in de kapel van bisschop Jan van Arkel.

De twee kunstwerken hebben een rijke en fascinerende geschiedenis. In de laatste kwart van de zestiende eeuw zijn de toen nog relatief jonge kunstwerken verdwenen achter stenen muren. Dit is gebeurd tijdens de Reformatie, een periode waarin de beeldende kunst in een moeilijke positie raakte. Schilderingen, sculpturen en toegepaste kunst zouden mensen afleiden van het zuivere geloof, en afgoderij tot gevolg hebben. Kunstobjecten werden stiekem elders verborgen, overgeschilderd of opzettelijk vernield tijdens beeldenstormen.

De gevolgen van de Reformatie voor de beeldende kunst zijn groot. Ontzettend veel kunstwerken zijn voorgoed verloren gegaan en de kunst zal na de Reformatie nooit meer hetzelfde zijn. Religieuze kunstobjecten die deze woelige tijd overleefd hebben, mogen daarom extra gekoesterd worden. De stenen muren die de kunstwerken ruim 300 jaar hebben verborgen, zijn in 1919 afgebroken tijdens de restauratie van de kerk. De ontdekking bracht veel teweeg: enthousiasme, verwondering maar ook ontroering. De schildering en een deel van het retabel zijn zeer goed bewaard gebleven doordat de muur ze beschermde tegen daglicht en andere schadelijke factoren. De afgebeelde gezichten op het altaarretabel zijn minder goed bewaard gebleven, hoe komt dit? 

Deze vraag en andere zullen centraal staan in de tentoonstelling van de prikkelende geschiedenis van deze unieke schatten van de Domkerk. Kom kijken en laat u verwonderen door mooie verhalen en prachtige kunst.

De tentoonstelling is te zien vanaf 12 juli tot 1 september 2019.

Meer informatie: www.domkerk.nl/exposities

 

Afbeelding: De in 1919 ontdekte muurschildering in de kapel Van Avesnes. Kruisiging in bijzijn van de heiligen Maria, Johannes de evangelist en Margaretha van Antiochië. Foto: Wim van der Ende.