Opening 30 juni '23

Nieuws

Terugkomst bestuurslid Norbert Meeuwissen

30 november 2022

Wij zijn blij te kunnen aankondigen dat Norbert Meuwissen terugkeert als bestuurslid. Voor wie hem nog niet kent, stelt hij zich graag even voor:

'Toen ik aan het begin van mijn studententijd in 1973 voor het eerst kennis maakte met Utrecht, bleken kerken veelal gesloten. Wel werd vanuit een restauratiefonds regelmatig gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de restauratie van een vijftal kerken. Vele jaren later, na mijn pensioen, werd mijn aandacht getrokken door een artikeltje over KKU en de vraag naar gidsen. Ik ben vervolgens als gids in de Nicolaïkerk aan de slag gegaan en na enige tijd als coördinator vrijwilligers in het bestuur opgenomen. Voor mij is KKU belangrijk om mensen in de gelegenheid te stellen deze prachtige kerkgebouwen te bezoeken. Daarbij heeft ieder gebouw voor mij zijn eigen geschiedenis, maar samen maken ze deel uit van 900 jaar Utrecht. Ik ben blij dat ik na een jaar afwezigheid, wegens mijn eigen ziekte en die van mijn vrouw, weer deel kan uitmaken van het bestuur.'