Opening 30 juni '23

Nieuws

Nieuwe projectcoördinator

10 juli 2023

Na het vertrek van Eline Alberts heeft Ischa Mulder het stokje van haar overgenomen. Ischa: “Ik kijk er naar uit om met alle vrijwilligers, teamleiders, bestuursleden en alle andere betrokkenen samen te werken, om nóg meer bezoekers te trekken naar de 12 indrukwekkende kerken, die de stichting voor de openstelling onder haar hoede heeft. En, om ervoor te zorgen dat zij hun belevenissen doorvertellen aan hun buren om ook eens een kijkje te komen nemen!"