Kerken Kijken _ door Nina Slagmolen 2019-45

Agenda

Macht en minderheid: Spot en verbeelding

26 april 2023

'Macht en minderheid: spot en verbeelding'
Lezing door bisschop Dick Schoon

Deze lezing op woensdag 26 april is onderdeel van de boeiende lezingserie ‘Verbeelding aan de macht’ van Denken in de Driehoek. Verbeelding kan werken in tijden van conflict, zo blijkt uit de ophef over spotprenten vandaag. Hoe verbeeld je je tegenstander? In de tweede lezing van deze voorjaarsserie vertelt Dick Schoon over het conflict tussen twee katholieke stromingen, waaruit de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholieke Kerken zijn voortgekomen. Hij illustreert het conflict aan de hand van spot, verbeelding en machtsuitoefening. 

Dirk Jan (Dick) Schoon is bisschop van Haarlem. Hij promoveerde op een proefschrift over de ontwikkeling van de Rooms-Katholieke Kerk van de Bisschoppelijke Cleresie (Oud-Katholieke Kerk) in de negentiende eeuw en publiceerde sindsdien boeken en artikelen. Tevens is hij docent kerkgeschiedenis aan het OK Seminarie en getrouwd met theoloog Lidwien van Buuren. Zijn meest recente publicatie is Vluchtelingen in de Republiek. Cisterciënzers en de Cleresie, 1725-1755.

Alvast voor uw agenda de daaropvolgende twee woensdagavonden

17 mei: De verbeelding van het verleden Verry Patty 
21 juni: De kunst van het verbeelden Bob Venus

Kom in de nieuwe voorjaarsserie weer meedenken, vragen stellen en praten over actuele thema’s!

Woensdagavonden in zalencentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c te Utrecht (op loopafstand van Utrecht CS)

Ontvangst met koffie/thee: 19:30 uur
Aanvang programma: 20:00 uur
Einde: 21:30 uur
Napraten met drankje kan tot 22:00 uur

 

Aanmelden is niet nodig
Toegang gratis
Allen hartelijk welkom!