Janskerk Janskerkhof 26

home

Kort na 1040 liet bisschop Bernold de Janskerk bouwen. Deze romaanse basiliek, gewijd aan Johannes de Doper, functioneerde als kerk voor het kapittel van Sint Jan. Van oorsprong had de kerk twee torens, maar die zijn door verval, beschadiging en afbraak verdwenen. De westgevel werd na sloop van de tweede toren in 1682 voorzien van een barokke gevel in baksteen. Het schip met zijbeuken is nog grotendeels 11e-eeuws, het koor en de kapellen werden in de 16e eeuw in gotische stijl verbouwd.Het lichte en ingetogen interieur bevat 16e-eeuwse koorbanken, een deur die het oog bedriegt, een graftombe (1465) en een beschilderde grafkelder (1563). De kerkenraadskamer uit 1644 bevindt zich in een 15e-eeuwse aanbouw. Deze ruimte werd in 1755 voorzien van een grote schouw, een stucplafond en prachtig goudlederen behang. Tijdens de restauratie in 1977- '81 werden de pijlers in het schip gereconstrueerd en ook het van oorsprong 13e-eeuwse tongewelf.

Meer informatie over het kerkgebouw

Begrippenlijst  

Janskerk