Geertekerk Geertekerkhof 22

home

De Geertekerk werd rond 1255 herbouwd binnen de omwalling van de stad en is een van de vier middeleeuwse parochiekerken in Utrecht. De romaanse hal werd nog dezelfde eeuw uitgebreid met een toren, in de 14e en 15e eeuw gevolgd door een dwarsschip, koor, zijbeuken en kapellen. Vanaf de 19e eeuw verslechterde de toestand van het gebouw en in 1930 raakte de kerk zelfs buiten gebruik. In 1954 kocht de Remonstrantse Gemeente het vervallen kerkgebouw – zonder dak – en liet het restaureren. De eeuwenoude geschiedenis laat zich nog steeds lezen, onder meer in het muurwerk, de toren en de 15e-eeuwse kraagstenen in de sacristie. Door de leegstand vóór de restauratie, moest het worden voorzien van een nieuwe inventaris. Naast onder meer een preekstoel (17e eeuw) en orgel (1803) werden ook glas-in-loodramen met Bijbelse thema’s geschonken. De kunstenaar Johan Dijkstra - van de Groninger Kunstkring De Ploeg - vervaardigde de ramen tussen 1957 en 1964.

Meer informatie over het kerkgebouw

Begrippenlijst  

Geertekerk