Domkerk Domplein

home

Op het Domplein hadden al verschillende kerken gestaan, toen in 1254 begonnen werd met de bouw van de huidige gotische Domkerk. Ruim 260 jaar is er aan het complex met kerk, toren (1320-1382), pandhof en kapittelhuis gewerkt. In 1520 is men met de bouw van het schip gestopt. Toen in 1674 een grote storm over Utrecht trok, stortte het schip in. Zo ontstond een groot en blijvend gat tussen de Domtoren en het koor met dwarsschip. Het interieur is indrukwekkend. Er zijn onder meer rijkversierde grafmonumenten, zoals de grafkapellen van de bisschoppen Van Avesnes († 1317) en Van Arkel († 1378). Forse sporen van de Beeldenstorm in 1580 vertonen het Heilig Graf (1501) en het retabel van St. Anna-te-drieën uit circa 1500, dat in 1919 werd teruggevonden. Het praalgraf van admiraal Van Gendt uit 1676 is vervaardigd door Rombout Verhulst. Het grote Bätz-orgel dateert van 1831.

Meer informatie over het kerkgebouw

Begrippenlijst 

 

Domkerk