Home

Het cultuurhistorische project Kerken Kijken Utrecht toont u graag de culturele rijkdom van de kerkgebouwen in het Utrechtse centrum. Sinds 1983 organiseert Kerken Kijken de openstelling van de binnenstadskerken voor allerlei geïnteresseerden. Utrechters en toeristen kunnen in de kerken terecht en de architectuur, de bouwgeschiedenis en de kunstschatten beleven. Meer dan 200 vrijwillige gidsen zorgen gedurende de zomermaanden voor de openstelling en leiden de bezoekers desgewenst rond. Per jaar trekt het project meer dan 50.000 bezoekers. Daarbij is de Domkerk nog niet meegerekend, die in dezelfde periode meer dan 70.000 bezoekers trekt.

Tot en met Open Monumentendag – de tweede zaterdag van september - staan de deuren open. Ook zijn steeds meer kerkgebouwen buiten de zomerperiode geopend. 

Kerken Kijken Utrecht valt onder de Stichting Archeologie en Bouwhistorie van de stad Utrecht, STABU en werkt met een eigen bestuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Kerken Kijken, Kees Kooij of met de projectcoördinator Georgette van de Water 06-13979308, e-mail: info@kerkenkijken.nl

Kerken Kijken Utrecht is een cultuurhistorische organisatie en beschikt over een jaarlijkse gemeentelijke subsidie maar is ook afhankelijk van donaties van particulieren, stichtingen en bedrijven. Wilt u Kerken Kijken Utrecht steunen dan kan dat door uw gift over te maken naar bankrekening NL71 RABO 0111 7996 19  t.n.v. Kerken Kijken Utrecht.