Home
foto

Cultuurhistorisch project KERKEN KIJKEN UTRECHT

Utrecht Kerkenstad

De bijzonder rijke geschiedenis van Utrecht weerspiegelt zich in de vele historische kerken in de binnenstad. Centraal in de oude binnenstad staat de Domkerk, de oude bisschopskerk met de hoogste kerktoren van Nederland. Binnen een Romeins fort, een castellum, stichtte Willibrord in 695 twee kerken, de St. Maarten en St. Salvator. In de 11e eeuw ontstond een kruis van kerken rondom de Romaanse Dom. Van deze kapittelkerken zijn alleen de Janskerk en de Pieterskerk over; de Paulusabdij en de Mariakerk zijn vrijwel geheel verdwenen. Voor het gewone volk waren er parochiekerken. In Utrecht zijn ze alle in hun middeleeuwse vorm bewaard gebleven: de Buur-, Nicolaï-, Jacobi- en Geertekerk. Van de grote kloosterkerken is alleen de St. Catharina nog over. De kapellen van het Agnietenklooster (nu onderdeel Centraal Museum) en het St. Ursulaklooster (nu de Lutherse Kerk) hebben de tand des tijds ook doorstaan. Na de Reformatie (1580) werden de Utrechtse kerken voor de protestantse eredienst gebruikt of ze kregen een niet-kerkelijke functie. Andere niet-hervormde geloofsgemeenschappen konden in de 18e eeuw hun kerken bouwen, zoals de doopsgezinden. De oud-katholieken kwamen bijeen in schuilkerken; de Gertrudiskapel is het fraaiste voorbeeld. Pas in de 19e eeuw werden er weer katholieke kerken gebouwd, onder meer de St. Augustinus en de St. Willibrord. In 1914 kwam de oud-katholieke kathedraal Ste. Gertrudis gereed.

Informatie
Het seizoen waarin de Utrechtse binnenstadskerken zijn opengesteld loopt van 23 juni t/m 9 september 2017.
In de opengestelde kerken staan gidsen klaar om u rond te leiden. Tevens zijn korte beschrijvingen van de bezienswaardigheden in het interieur aanwezig. Zowel de toegang als de rondleidingen zijn gratis. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. 

Openingstijden

Zie Homepage bij de desbetreffende kerk. Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen dat een kerk wegens huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden.

 

Deze informatie vindt u eveneens bij de kerken op de homepage.Contact


Voor overige informatie inzake Kerken Kijken Utrecht kunt u contact opnemen met het secretariaat,
Kees Kooij: 

info@kerkenkijken.nl


 

Gids worden?

Omdat Kerken Kijken Utrecht jaarlijks op ruim 50.000 bezoekers uit binnen- en buitenland kan rekenen, is er behoefte aan een grote groep gidsen. Enthousiaste, gemotiveerde mensen die geïnteresseerd zijn in cultuurhistorie en die het leuk vinden om tenminste een dag per week (di-za) de bezoekers van KKU rond te leiden, zijn welkom om zich aan te melden als gids. Ervaring is niet nodig, een gastvrije instelling wel. In een introductieperiode worden aspirant gidsen voorbereid op het gidswerk. Een uitgebreide informatiemap verstrekt hen alle gegevens over de kerk waarin zij aan het werk gaan. Buiten het seizoen worden lezingen en een excursie georganiseerd voor de gidsen. Voor mensen van buiten de stad is een reiskostenvergoeding mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij Koos Drost, tel: 06 51630066, email: info@kerkenkijken.nl of meld u aan bij 

kerkenkijken.nl/aanmelden .


Colofon